Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
06/10/2021

JVC CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021

06/10/2021

JVC CBTT Quyết định chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2021

06/10/2021

JVC CBTT về việc xin hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày ĐKCC 12/10

23/09/2021

JVC CBTT NQ HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con

21/09/2021

JVC CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/09/2021

JVC CBTT Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/09/2021

JVC CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND

07/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

06/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

30/08/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiểu trở lên

26/08/2021

JVC CBTT Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/08/2021

JVC CBTT về việc xin hủy Danh sách người sở hữu CK tại ngày ĐKCC

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?