Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
23/09/2021

JVC CBTT NQ HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con

21/09/2021

JVC CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/09/2021

JVC CBTT Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/09/2021

JVC CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND

07/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

06/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

30/08/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiểu trở lên

26/08/2021

JVC CBTT Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/08/2021

JVC CBTT về việc xin hủy Danh sách người sở hữu CK tại ngày ĐKCC

17/08/2021

JVC CBTT Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần thứ 3

13/08/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09/08/2021

JVC CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?