Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Chỉ phẫu thuật / Chỉ phẫu thuật ADVAMRYL Poliglecaprone 25
Chỉ phẫu thuật ADVAMRYL Poliglecaprone 25 Chỉ phẫu thuật ADVAMRYL Poliglecaprone 25

Chỉ phẫu thuật ADVAMRYL Poliglecaprone 25

ADVAMRYL   I   Poliglecaprone 25   I   Chỉ tự tiêu tổng hợp đơn sợi

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?