Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Chỉ phẫu thuật / Chỉ phẫu thuật ADVACAT Collagen from submucosal layer
Chỉ phẫu thuật ADVACAT Collagen from submucosal layer Chỉ phẫu thuật ADVACAT Collagen from submucosal layer

Chỉ phẫu thuật ADVACAT Collagen from submucosal layer

ADVACAT   I   Collagen from submucosal layer   I   Chỉ tự tiêu tự nhiên

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?