Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Chỉ phẫu thuật / Chỉ phẫu thuật ADVASYL Proteinaceous silk fibers called Fibroin
Chỉ phẫu thuật ADVASYL Proteinaceous silk fibers called Fibroin Chỉ phẫu thuật ADVASYL Proteinaceous silk fibers called Fibroin

Chỉ phẫu thuật ADVASYL Proteinaceous silk fibers called Fibroin

ADVASYL   I   Proteinaceous silk fibers called Fibroin   I   Chỉ không tiêu tự nhiên sợi bện

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?