Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Hội đồng Cố vấn Chuyên môn

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ việc nhân rộng mô hình trung tâm chẩn đoán hình ảnh trên cả nước, cũng như cố vấn, định hướng về đầu tư y tế cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) đã quyết định thành lập Hội đồng Cố vấn chuyên môn.

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?