Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Cập nhật 12/18/2020 08:46

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2020 đã được tổ chức vào 08h00 phút, thứ năm ngày 17/12/2020 tại phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Khai mạc Đại hội, bà Đỗ Thị Mai thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.

Điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch gồm có:

 • Ông: Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa đại hội)
 • Ông: Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT (Thành viên Đoàn chủ tịch)
 • Ông: Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc (Thành viên Đoàn chủ tịch)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung:

 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
 • Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
 • Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty;
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 • Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

 • Ông: Cao Tiến Dũng
 • Bà: Nguyễn Thị Hạnh
 • Ông: Hoàng Điệp
 • Ông: Nguyễn Lân Việt Anh
 • Ông: Hoàng Văn Kiên
 • Ông: Trần Ngọc Khánh

Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 có:

 • Ông: Nguyễn Văn Vỹ

Tại Đại hội Chủ tọa đã có một vài chia sẻ trong phần thảo luận:

“Nhóm cổ đông mới là các nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiểu biết sâu sắc về ngành y tế. Bên cạnh đó, rất có tâm huyết và cam kết đủ khả năng để đưa JVC phát triển. Đây là một lý do mà cổ đông cũ DI lựa chọn kỹ khi quyết định thoái vốn cho nhóm cổ đông mới.

Định hướng phát triển sắp tới: Góp phần phát triển hạ tầng y tế cho người dân Việt Nam, với tiêu chuẩn Nhật và mức giá thấp, giúp người dân Việt Nam dễ dàng tiếp cận được. Đồng thời JVC có nền tảng hệ thống cơ bản, có mối quan hệ nhà phân phối tốt, sẽ phát huy tối đa lợi thế sẵn có của mình và nghiên cứu mở rộng các mảng kinh doanh mới liên quan đến y tế do tiềm năng nhu cầu của người dân rất cao.”

“Mặc dù trong giai đoạn hiện nay ngành y tế đang chịu nhiều áp lực về tính pháp lý của hoạt động liên kết, tuy nhiên đây là cơ hội để JVC cạnh tranh bằng năng lực, chất lượng, giá cả và góp phần làm giảm chi phí khám chữa bệnh của người dân Việt Nam.”

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?