Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
CẬP NHẬT THÔNG TIN, BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Cập nhật 12/01/2021 16:20

CẬP NHẬT THÔNG TIN, BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

Kính gi: Quý C đông Công ty

Công ty C phn Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trng gi ti Quý c đông thông tin cập nhật và tài liu b sung hĐại hđồng c đông thường niên năm 2021 ca Công ty.

Lưu ý khi tham dự Đại hội:

- Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, quyền lợi của các cổ đông, Công ty sẽ t chc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cổ đông, cá nhân tham dự Đại hội (test nhanh) trc tiếp ti khu vc check in.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mt ti khu vc check in trước 8h30 sáng ngày 10/12/2021 để được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm (d kiến trong vòng 20 phút) để kp thi thc hin các th tc check in tham d Đại hi theo kế hoch.

- Khuyến khích các cổ đông tự chuẩn bị và mang theo Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc bằng RT-PCR được thc hin trong vòng 72 gi k t khi ly mu.

       Xin trân trng cám ơn./.

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

01. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03. Phiếu biểu quyết

04. Dự thảo nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 2021

05. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

06. Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty

07. Tờ trình thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?