Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
30/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 giai đoạn 01.7.2018 - 30.09.2018

30/10/2018

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 giai đoạn 01.07.2018 - 30.09.2018

29/10/2018

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phòng khám đa khoa Việt Nhật

25/10/2018

Nghị quyết HĐQT về thay đổi Chủ tịch HĐQT

25/10/2018

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

24/10/2018

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

24/10/2018

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

24/10/2018

Quy chế quản trị nội bộ ban hành năm 2018

24/10/2018

Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 1)

24/10/2018

Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 2)

22/10/2018

Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung chương trình họp ĐHĐCĐTN lần 2 năm

20/10/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 có sửa đổi (Phần 2)

73 - 84/513
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?