Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
19/12/2018

Thông báo đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Lê Thị Hà Thanh

14/12/2018

Giải trình hồi tố số liệu trên BCTC soát xét bán niên năm 2018

07/12/2018

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

07/12/2018

Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

03/12/2018

Xác nhận giải trình kết luận ngoại trừ của kiểm toán

29/11/2018

Giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

29/11/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

29/11/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018

29/11/2018

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2018

15/11/2018

Thông báo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17

15/11/2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

06/11/2018

Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

61 - 72/518
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?