Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
07/06/2019

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

06/06/2019

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019

05/06/2019

Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019

04/06/2019

JVC-2019 Công văn UBCKNN chấp thuận cho JVC được gia hạn thời gian công bố BCTC

03/05/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 1/4/2018 đến 31/3/2019 và giải trình

03/05/2019

Báo cáo tài chính riêng quý IV niên độ 1/4/2018 đến 31/3/2019 và giải trình

26/04/2019

JVC_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4.2018 (GD 01.01.2019-31.03.2019) cùng Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế

26/04/2019

JVC_Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng Quý 4.2018 (GD 01.01.2019-31.03.2019)

02/04/2019

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

01/04/2019

JVC-2019- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kyoto Medical Science

30/03/2019

TCBC về việc công bố bổ sung các quyết định cưỡng chế thuế của năm 2016

28/03/2019

Thông báo các quyết định cưỡng chế thuế năm 2016

61 - 72/543
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?