Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/12/2018

30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/12/2018

11/01/2019

Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

11/01/2019

JVC - 2019 Về việc xử phạt hành chính về hóa đơn

19/12/2018

Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT

19/12/2018

Thông báo đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Lê Thị Hà Thanh

14/12/2018

Giải trình hồi tố số liệu trên BCTC soát xét bán niên năm 2018

07/12/2018

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

07/12/2018

Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

03/12/2018

Xác nhận giải trình kết luận ngoại trừ của kiểm toán

29/11/2018

Giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

49 - 60/512
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?