Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
22/03/2019

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty con lần thứ 16

20/03/2019

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 của Công ty con

14/03/2019

Thông báo thay đổi Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science

01/02/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 kèm giải trình

01/02/2019

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 kèm giải trình

31/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/12/2018

30/01/2019

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/12/2018

11/01/2019

Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

11/01/2019

JVC - 2019 Về việc xử phạt hành chính về hóa đơn

19/12/2018

Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT

49 - 60/518
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?