Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Scenaria 64/128

Scenaria 64/128

 • Nhà sản xuất: Fujifilm (Nhật Bản)
 • Tính năng hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chụp, tạo ảnh
 • Lựa chọn chương trình chụp riêng biệt cho người lớn và trẻ em
 • Phần chụp nhanh bỏ qua đăng ký thông tin trong những trường hợp chụp cấp cứu
 • Lựa chọn FOV phù hợp qua việc điều chỉnh bộ lọc: Bow-tie filter
 • Tự động lựa chọn dòng chụp phù hợp: Adaptive mA - Intelli EC
 • Chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang: Predict Scan 
 • Tính xử lý và xem ảnh:
  • Phần mềm dựng ảnh 3D: CEV-CPR
  • Phần mềm tái tạo hình ảnh 3D: 3D Voxel Transmission for Viewer for Media (CD/DVD)
  • Phần mềm dựng ảnh MPR thời gian thực: Auto MPR
 • Tính năng giảm liều:
  • Công nghệ tái tạo lặp trên dữ liệu thô và dữ liệu hình ảnh giúp giảm liều và giảm nhiễu Intelli IP Advanced mode
  • Phần mềm giảm liều tia ba chiều: IntelliEC CNR mode
  • Phần mềm giảm liều dựa trên tín hiệu điện tim trong chụp tim (Cardiac): IntelliEC Cardiac (ECG Dose Modulation)
 • Tính năng giảm nhiễu:
  • Chức năng ngăn chặn sự suy giảm độ phân giải trong khi giảm nhiễu hình ảnh: Adaptive Filter
  • Công nghệ tái tạo chùm tia nâng cao chất lượng hình ảnh: CORE method
  • Các phần mềm giảm nhiễu: BGC, 2-path BHC, ADNR, ADPP 
  • Phần mềm tại tạo lặp giảm nhiễu nâng cao chuyên dụng: Intelli IP Advanced mode
Sản phẩm liên quan
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?