Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Vật tư kiểm soát nhiếm khuẩn / Dung dịch làm sạch và khử nhiễm bề mặt Neutral Detergent (can 5l)
Dung dịch làm sạch và khử nhiễm bề mặt Neutral Detergent (can 5l)

Dung dịch làm sạch và khử nhiễm bề mặt Neutral Detergent (can 5l)

Dung dịch làm sạch và khử nhiễm bề mặt Neutral Detergent có công dng kh nhim nhanh và làm sch sơ b các b mt, dng c và thiết b (bao gm c tay khoan nha khoa) được s dng trong phu thut và phòng khám.
Ch
úng có th được s dng để làm sch sơ b trước khi thc hin quy trình kh khun, tit khun. Không ăn mòn, không làm hoen hoc biến màu các b mt tiếp xúc và d dàng ra sch bng nước.
D
ng: Can 5l
Dung dch ty ra ít bt, không ăn mòn
Dung dch pH trung tính, không ion
KHÔNG cha cn hoc cht ty uế
Cha cht do hóa dùng trong thc phm để bo v các ph kin và b mt nha
Thiết kế hp đựng khăn giy ướt để
1) t
ách ly khăn giy ướt nhanh chóng và d dàng
2)
đóng kín an toàn để bo v khăn giy ướt
3) Kh
ăn giy ướt dùng mt ln nhm gim các vn đề nhim chéo tim n
4) Kh
ăn lau có mép giúp ci thin làm sch và kh nhim
An toàn khi s dng trên các b mt nhy cm vi cn hoc cht kh trùng, chng hn như ghế nha khoa

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?