Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Vật tư kiểm soát nhiếm khuẩn / Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt, dụng cụ Hospital Grade Disinfectant (can 5l)
Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt, dụng cụ Hospital Grade Disinfectant (can 5l)

Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt, dụng cụ Hospital Grade Disinfectant (can 5l)

Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt, dụng cụ Hospital Grade Disinfectant có công dng kh trùng và kh nhim nhanh chóng cho các b mt cng, không xp.
Ch
t dit khun kháng sinh ph rng, đa năng để s dng trên nha, thép không g, nha vinyl không xp và cht liu bc, b mt sơn, kính, vv H tr các quy trình kim soát nhim trùng trong bnh vin, phu thut, phòng khám và môi trường hot động khác. Không s dng trên các dng c tr liu.
D
ng: Can 5l
Cht dit khun dùng trong bnh vin đã được th nghim vi TG054 Tùy chn B điu kin Bn
Thi gian dit khun 10 giây đối vi các sinh vt Gram + ve & Gram - ve (BS EN 1276)
Cha cht hóa do dùng trong thc phm để gi gìn các b mt nha, nha vinyl và cht liu bc
Điu chế và th nghim ti Úc

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?