Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Chỉ phẫu thuật / Chỉ phẫu thuật ADVAPD Polydioxanone
Chỉ phẫu thuật ADVAPD Polydioxanone Chỉ phẫu thuật ADVAPD Polydioxanone

Chỉ phẫu thuật ADVAPD Polydioxanone

ADVAPD   I   Polydioxanone   I   Chỉ tự tiêu chậm tổng hợp đơn sợi

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?