Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Chỉ phẫu thuật / Chỉ phẫu thuật ADVABOND Polyester
Chỉ phẫu thuật ADVABOND Polyester

Chỉ phẫu thuật ADVABOND Polyester

ADVABOND   I   Polyester  I   Chỉ không tiêu tổng hợp sợi bện

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?