vi-VNen-US
Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc
Cập nhật: 04:04 - 05/04/2018

Giải trình kết quả kinh doanh 2016 lỗ Giải trình kết quả kinh doanh 2016 lỗ
Cập nhật: 05:07 - 13/07/2017

Giải trình kết luận soát xét trên BCTC 2016 kiểm toán Giải trình kết luận soát xét trên BCTC 2016 kiểm toán
Cập nhật: 03:56 - 10/07/2017

UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần TBYT Việt Nhật UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần TBYT Việt Nhật
Cập nhật: 10:11 - 31/05/2017

Nguy cơ cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát Nguy cơ cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát
Cập nhật: 10:00 - 09/05/2017

SGDCK TPHCM gửi thông báo cho Công ty CPTBYT Việt Nhật về nguy cơ cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát.

Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Cập nhật: 04:37 - 05/04/2017

Xác nhận của đơn vị kiểm toán về giải trình kết luận soát xét trên BCTC bán niên Xác nhận của đơn vị kiểm toán về giải trình kết luận soát xét trên BCTC bán niên
Cập nhật: 10:24 - 05/12/2016

Khám bệnh, tư vấn và phát thuộc miễn phí cho bà con hai xã Hương Giang và Phương Mỹ thuộc huyện Hương Khê – Hà Tĩnh Khám bệnh, tư vấn và phát thuộc miễn phí cho bà con hai xã Hương Giang và Phương Mỹ thuộc huyện Hương Khê – Hà Tĩnh
Cập nhật: 11:40 - 02/12/2016

UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BTTC bán niên và năm UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BTTC bán niên và năm
Cập nhật: 10:18 - 04/11/2016

UBCKNN Chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC bán niên và năm tài chính 2016.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
Cập nhật: 04:44 - 04/11/2016

Công ty Cổ phần TBYT Việt Nhật công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.