Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
26/04/2019

JVC_Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng Quý 4.2018 (GD 01.01.2019-31.03.2019)

02/04/2019

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

01/04/2019

JVC-2019- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kyoto Medical Science

30/03/2019

TCBC về việc công bố bổ sung các quyết định cưỡng chế thuế của năm 2016

28/03/2019

Thông báo các quyết định cưỡng chế thuế năm 2016

27/03/2019

JVC công bố thông tin các Quyết định cưỡng chế thuế năm 2016

22/03/2019

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty con lần thứ 16

20/03/2019

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 của Công ty con

14/03/2019

Thông báo thay đổi Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science

01/02/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 kèm giải trình

01/02/2019

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 kèm giải trình

31/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

37 - 48/512
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?