Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
25/05/2020

JVC Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - VietNam Equity Holding

08/05/2020

JVC Công bố NQ HĐQT phê duyệt giao dịch với Công ty con

30/04/2020

JVC công bố BCTC hợp nhất Quý 4.2019

29/04/2020

JVC Công bố BCTC riêng quý 4.2019

27/04/2020

JVC 2020 Công văn UBCK NN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

22/01/2020

JVC Công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý 3.2019

22/01/2020

JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2019

22/01/2020

JVC Công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

09/01/2020

JVC Công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên liên quan

18/11/2019

JVC 2019 Công bố Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

18/11/2019

JVC 2019 Công bố Nghị Quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với Bên liên quan

06/11/2019

CBTT Ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019

1 - 12/512
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?