vi-VNen-US
Thiết bị tiệt trùng phòng mổ
OP-10/ IHI Tạo ra khí ozon vào buồng trống để khử trùng toàn bộ phòng với khí ozon...