vi-VNen-US
Chi tiết sản phẩm
 • SLS 500i/ Codonics
 • Model: SLS 500i
 • Hãng sản xuất: Codonics - Mỹ
 • Dòng máy: Máy đọc mã vạch và dán nhãn thuốc
 • Mô tả sản phẩm:
 • ·        Thiết bị kiểm tra điện tử kép giúp loại bỏ lỗi do yếu tố con người tạo ra, giảm 3 lỗi phổ biến về thuốc trong phòng mổ

  ·        Trong quá trình chuẩn bị thuốc, người sử dụng quét mã vạch trên lọ thuốc

  ·        Hệ thống ngay lập tức xác nhận thuốc được phép sử dụng thông qua cơ sở dữ liệu công thức được cài sẵn

  ·        Hệ thống xác nhận bằng hình ảnh và âm thanh của tên và nồng độ thuốc

  ·        Nhãn được tự động in trong khi ống tiêm chuẩn bị

Sản phẩm liên quan
Không tìm thấy bản ghi nào