vi-VNen-US
Điều chỉnh số liệu BCTC Quý IV Điều chỉnh số liệu BCTC Quý IV
Cập nhật: 05:47 - 23/06/2017

Giải trình lãi lỗ Kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý IV/2016 (giai đoạn 01/01/2017 - 31/03/2017) Giải trình lãi lỗ Kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý IV/2016 (giai đoạn 01/01/2017 - 31/03/2017)
Cập nhật: 10:20 - 03/05/2017

Báo cáo tài chính Quý IV 2016 (giai đoạn 01/01/2017 - 31/03/2017) Báo cáo tài chính Quý IV 2016 (giai đoạn 01/01/2017 - 31/03/2017)
Cập nhật: 10:52 - 29/04/2017

ĐKKD Chi nhánh TPHCM ĐKKD Chi nhánh TPHCM
Cập nhật: 09:22 - 25/04/2017

Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Cập nhật: 02:56 - 05/04/2017

Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 15 - Công ty TNHH Kyoto Medical Science Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 15 - Công ty TNHH Kyoto Medical Science
Cập nhật: 05:20 - 31/03/2017

HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quyết định thành lập chi nhánh tại TPHCM HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quyết định thành lập chi nhánh tại TPHCM
Cập nhật: 09:33 - 13/03/2017

Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15
Cập nhật: 03:46 - 17/02/2017

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo thay đổi ĐKKD lần thứ 15.

Báo cáo tài chính Quý 3/2016 (Giai đoạn 01/10/2016 - 31/12/2016) (riêng + hợp nhất) Báo cáo tài chính Quý 3/2016 (Giai đoạn 01/10/2016 - 31/12/2016) (riêng + hợp nhất)
Cập nhật: 05:13 - 26/01/2017

Báo cáo quản trị năm 2016 Báo cáo quản trị năm 2016
Cập nhật: 02:47 - 23/01/2017

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Báo cáo quản trị năm 2016.