vi-VNen-US
Monitor sản khoa
Monitor sản khoa • Màn hình 7’’ LCD màu • Lưu tới 150 dữ liệu bệnh nhân • Màn hình...