vi-VNen-US
Máy in phim khô loại nhiệt
Drypix Lite/ Fujifilm • Phương thức in nhiệt • Có thể lắp tối đa 2 khay phim • Tốc độ in phim...