vi-VNen-US
Máy in phim khô loại Laser
Drypix Smart/ Fujifilm • Nguyên lý in laser • Có thể lắp tối đa 2 khay • Tốc độ in phim 80...
Drypix Plus/ Fujifilm • Nguyên lý in laser • Có thể lắp tối đa 3 khay • Tốc độ in phim 110...