vi-VNen-US
Máy gây mê kèm thở
Vigor 21II/ Acoma • Đo lưu lượng đặc biệt để tự động đảm bảo dòng chảy tối thiểu O2 / màn...
PRO-45/ Acoma • Thước đo 3 cột với độ chính xác cao cho phép đọc kết quả nhanh và dễ...
ADS II/ ADS III/ Infinium • Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh • Cột điều chỉnh lưu lượng...