vi-VNen-US
Máy chụp X-quang răng Intraoral
Dentnavi/Yoshida ● Thiết kế để chụp từ 1 đến 2 răng ● Thiết kế nhỏ, thông minh, lắp đặt...