vi-VNen-US
Máy bơm thuốc cản từ
Máy tiêm thuốc cản từ cho MRI • Việc chụp có tiêm thuốc tương phản từ sẽ giúp mạch máu, một số cơ quan...