vi-VNen-US
Các dòng máy trong Khoa thăm dò chức năng
Máy đo chức năng não
(1 models)
Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm
(1 models)
Máy đo xơ vữa động mạch
(1 models)