vi-VNen-US
Hệ thống nội soi chẩn đoán
Hệ thống nội soi ruột non bóng đôi-DBE • Bóng đôi cho phép luồn ống soi vào sâu hơn trong đường tiêu hóa. • Các...
Hệ thống nội soi dạ dày qua ngã mũi-TNE • Không gây phản xạ vùng hầu họng nên không cần dùng thuốc chống co...
Hệ thống nội soi video ống mềm 150W • Bóng đèn Xenon cho độ sáng cao và ổn định • Ngõ ra DVI hiển thị hình...
Hệ thống nội soi video ống mềm 300W • Kỹ thuật số hoàn toàn • Nhuộm màu đa băng tần (FICE) với 50 chương...