vi-VNen-US
Chi tiết sản phẩm
  • FCR Profect CS plus/ Fujifilm
  • Model: FCR Profect CS plus
  • Hãng sản xuất: Fujifilm - Nhật Bản
  • Dòng máy: CR
  • Mô tả sản phẩm:
  • ·         Đầu đọc cassette 04 cửa đọc

    ·         Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo

    ·         Tốc độ đọc: 120 Ips/giờ với cỡ cassette 35*43 cm

Sản phẩm liên quan
FCR Prima T/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Prima II/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Capsula XLII/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Profect one plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR XG5000 Plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 04 cửa đọc • Không hỗ trợ đọc và xử lý hình ảnh...