vi-VNen-US
Chi tiết sản phẩm
 • FCR Prima T/ Fujifilm
 • Model: FCR Prima T
 • Hãng sản xuất: Fujifilm - Nhật Bản
 • Dòng máy: CR
 • Mô tả sản phẩm:
 • ·         Đầu đọc cassette 01 cửa đọc

  ·         Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo

  ·         Tốc độ đọc: 35 Ips/giờ với cỡ cassette 35*43 cm

  ·         Có thể lựa chọn thêm bộ upgrade kit để tăng tốc độ xử lý

Sản phẩm liên quan
FCR Prima II/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Capsula XLII/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Profect one plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR XG5000 Plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 04 cửa đọc • Không hỗ trợ đọc và xử lý hình ảnh...
FCR Profect CS plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 04 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...