vi-VNen-US
Chi tiết sản phẩm
  • Extraoral film/ Carestream
  • Model: Extraoral film
  • Hãng sản xuất: Carestream/Kodak - USA
  • Dòng máy: Phim nha khoa
  • Mô tả sản phẩm:
  • - Là phim ướt dùng trong chụp X-quang nha khoa toàn cảnh


    - Các cỡ phim bao gồm: 8x10inch, 15x30cm


    - Số lượng phim mỗi hộp: 50 tờ

Sản phẩm liên quan
Intraoral film /Carestream ● Là phim ướt dùng trong chụp X-quang chóp răng ● Cỡ phim: 3 x 4...