vi-VNen-US
Chi tiết sản phẩm
 • Elite 5/Erba
 • Model: Elite 5
 • Hãng sản xuất: ERBA - Đức
 • Dòng máy: Máy xét nghiệm huyết học
 • Mô tả sản phẩm:
 • ·         -  Máy xét nghiệm huyết học 24 thông số, CBC hoàn toàn bao gồm 5 thành phần bạch cầu

  ·         -  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU %, EOS%, BAS %, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV,

  ·         - MPV, PCT3 đồ thị: bạch cầu 3 thành phần, RBC, PLT

  =

  -- 

Sản phẩm liên quan